Què és l’AMPA

L’Associació de Mares i Pares és l’eina que ens permet col·laborar i participar en diferents escenaris, juntament amb l’escola, en el desenvolupament formatiu i personal del que tots nosaltres tenim en comú: els nostres fills. Mitjançant l’associació podem:

 • Relacionar-nos amb altres famílies, amb la direcció de l’escola i amb els mestres
 • Proposar i participar en activitats internes a l’escola: reutilització dels llibres de text; o bé, amb l’entorn més proper del barri: Camí Escolar
 • Col·laborar en la gestió de serveis (guarderies per a les reunions)
 • Fer propostes i rebre formació per a pares i mares en les Trobades d’Educació
 • Organitzar activitats lúdiques, culturals i esportives obertes a tots els membres de l’escola: recollida de joguines i llibres per Sant Jordi, cavalcada de reis, portes obertes, diada de bàsquet, festa de l’Ampa…

Les possibilitats de participació que tenim són diverses:

 • Com a associats en les assemblees: una al principi i una al final de curs.
 • Com a membre de la junta, vocal i comissionat/da, en la reunió mensual de seguiment del curs, juntament amb la direcció de l’escola.
 • Fent propostes i suggeriments a: ampa@vedrunaimmaculada.cat
 • Visitant aquesta web i la carpeta Ampa en l’espai “carpetes” – “carpeta pública” dins de l’intranet de l’escola, on anirem penjant totes les informacions relacionades amb l’associació.
 • Assistint i col·laborant en la preparació de les diferents activitats que es fan durant el curs.

Tot aquest seguit de punts són els que ens permeten poder estar presents a l’escola d’una manera activa i créixer conjuntament amb els nostres fills curs rere curs. Darreres activitats

 • Adquisició d’equipaments per a l’escola (ventiladors per les aules, pissarres digitals…).
 • Vehicle de propostes dels pares.
 • Ajuda a serveis escolars (minuta psicològica, servei de guarderia en reunions, revista de l’escola).
 • Donació de material esportiu a l’escola (gràcies a la participació en “La Milla”), formant amb xerrades educatives (una per trimestre).
 • Foment de l’esperit esportiu, solidari, cultural i lúdic (augmentant i millorant la relació entre famílies i escola).

 
INTERIOR (2) EXTERIOR (2)