Nens en moviment, nens més sans

Només un percentatge molt petit dels nens realitza una hora d’activitat física diària, com aconsella l’OMS. I això, tot i que se’n coneixen de sobres els beneficis en la salut infantil. En aquest article, inclòs al  monogràfic ‘Activitat física i salut infantil‘, els repassem per animar-vos a fomentar-los entre els vostres fills.

Article publicat per el 14 d’octubre del 2015.

Font: Fundació Roger Torné

Nelson Mandela deia que “l’exercici és clau per a la salut física i de la ment”, però a què ens referim amb “exercici físic”? és el mateix que “activitat física”? realment la pràctica d’exercici durant la infància aporta beneficis a la salut més enllà d’aquesta etapa? I, practiquen els nens prou exercici a Espanya i Europa? Us animem a llegir el nostre article per donar resposta a aquestes i altres preguntes.

L’activitat física no és només practicar un esport, però en què consisteix realment?

L’activitat física comprèn qualsevol moviment corporal realitzat pels músculs esquelètics que requereix una despesa d’energia. Amb freqüèncial’associem únicament a la pràctica d’exercici físic i esport, quan ambdós conceptes són diferents. Si bé és cert que l’exercici físic constitueix una forma d’activitat física, es tracta d’una activitat física que està planejada, és estructurada, repetitiva i té un propòsit: la millora o manteniment d’un o més components del nostre estat físic. L’activitat física, en canvi, és un terme més ampli que engloba a més altres activitats que impliquen moviment corporal i  que realitzem mentre juguem, treballem, ens traslladem d’un lloc a l’altre, fem tasques domèstiques o ens divertim.

L’activitat física és fonamental a l’hora de millorar la nostra salut mental i física. Ajuda a reduir el risc de patir determinades malalties i proporciona múltiples beneficis a la societat, ja que augmenta la nostra interacció social, promou el benestar de les comunitats i la protecció del medi ambient i suposa una inversió en generacions futures.

Com és la pràctica d’exercici físic a Espanya i Europa?

L’OMS recomana que els nens d’entre 5 i 17 anys realitzin almenys una hora d’activitat física moderada-intensa diàriament i preferiblement de tipus aeròbic, tenint en compte que l’activitat física que supera els 60 minuts proporciona beneficis addicionals a la nostra salut. Aquesta activitat física inclou jocs, esports, desplaçaments, els afers diaris, l’esbarjo, l’educació física o l’exercici físic planejat en un context tant familiar i escolar com dins de la comunitat.

Tanmateix, malgrat aquestes recomanacions inclouen múltiples opcions, només un de cada cinc nens europeus reconeix realitzar exercici moderat-intens de forma regular, segons l’enquesta sobre comportament saludable en escolars realitzada per l’Organització Mundial de la Salut. Segons aquesta mateixa enquesta, Àustria Irlanda i Espanya destaquen com els països més actius dins de la Unió Europea per a nens d’11 anys d’edat, dels quals fins al 30% reconeix haver realitzat exercici físic durant almenys una hora al dia en l’última setmana.

No obstant, altres enquestes no ens permeten ser optimistes. Per exemple, l’última Enquesta Nacional de Salut realitzada a Espanya assenyala que el 12% dels nens de 5 a 14 anys no realitzen cap o gairebé cap activitat física, i que amb prou feines el 10% compleix les recomanacions de l’OMS. A més, Espanya és un dels països amb major taxa d’abandonament de l’exercici físic quan els nens assoleixen l’adolescència, i les nenes abandonen la pràctica esportiva abans que els nens: ho fan, de mitjana, als 14 anys.

Fins a on arriben els beneficis de practicar exercici físic en la infància?

Tal i com comentàvem en el nostre article activitat física en la infància: l’edat importa, l’activitat física regular com passejar, anar en bici o ballar no només ajuda a sentir-se bé sinó que també aporta beneficis importants en la salut: permet prevenir determinades malalties cròniques molt freqüents en l’edat adulta ja que redueix el risc de patir malalties cardiovasculars diabetis i alguns tipus de càncer; ajuda a controlar el pes, desenvolupa el sistema músculoesquelètic; millora la coordinació i moviments, i contribueix al benestar mental. A nivell mundial, s’estima que la inactivitat física és la primera causa d’entre el 21 i 25% dels tumors de mama i de còlon, del 27% dels casos de diabetis i, aproximadament, del 30% dels casos d’infarts cardíacs. La inactivitat física és un dels principals factors de risc per a la nostra salut i se li atribueixen un milió de morts anuals, aproximadament un 10% de les morts que es registren en la regió europea.

Practicar-la durant l’adolescència, també té molts beneficis com la millora del control de símptomes productius per l’angoixa i depressió, així com del desenvolupament social, ja que propicia oportunitats per a l’autoexpressió, l’autoconfiança i la interacció social. A més, s’ha demostrat que els adolescents físicament actius són més propensos a adoptar altres comportaments saludables i a evitar el consum de tabac, alcohol i drogues, així com a presentar un major rendiment acadèmic. A més, practicar activitat física suposa una oportunitat boníssima perquè facin amics i sentin que formen part de la societat. Aquests beneficis estan presents en qualsevol edat però son especialment importants per als nens i adolescents i poden suposar una diferència substancial per al seu benestar a edats tardanes de la vida.

En definitiva, podem dir, sense cap dubte, que els nens i adolescents que practiquen activitat física i exercici de forma regular viuen més i millor. Atès que l’activitat física dóna salut i és a l’abast de tots, posem-la en pràctica: és més fàcil del que sembla!

Per a más informació:

Bibliografia

 1. Guinhouya BC, Samouda H, de Beaufort C. Level of physical activity among children and adolescents in Europe: a review of physical activity assessed objectively by accelerometry. Public Health [Internet]. 2013 Apr [cited 2015 Jul 7];127(4):301–11. Available from:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350613000607
 2. La actividad física en la infancia y la adolescencia | EnFamilia [Internet]. [cited 2015 Jul 9]. Available from: http://enfamilia.aeped.es/vida-sana/actividad-fisica-en-infancia-adolescencia
 3. Prevención y deporte en el niño. La actividad física y los beneficios para la salud en la infancia | Familia y Salud [Internet]. [cited 2015 Jul 9]. Available from:http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/actividad-fisica/prevencion-y-deporte-en-el-nino-la-actividad
 4. Los adolescentes hacen poco deporte: Un problema de Salud Pública | Familia y Salud [Internet]. [cited 2015 Jul 9]. Available from: http://www.familiaysalud.es/salud-joven/noticia-joven/los-adolescentes-hacen-poco-deporte-un-problema-de-salud-publica
 5. La actividad física – Actividad_fisica_FINAL.pdf [Internet]. [cited 2015 Jul 21]. Available from:http://www.perseo.aesan.msssi.gob.es/docs/docs/programa_perseo/material_divulgativo/Actividad_fisica_FINAL.pdf
 6. Health at a Glance: Europe 2012 – 8112121e.pdf [Internet]. [cited 2015 Aug 17]. Available from:http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8112121e.pdf?expires=1439801800&id=id&accname=guest&checksum=7E87369DA329BD1881EA50B28C31C5E6

 

Comentaris ( 1 )
 1. Sonia

  Suposo que els que es queden a dinar a cole, només amb l’estona de pati ja cobreixen aquesta necessitat, no?
  Nosaltres tenim el costum d’anar al parc gairebé cada dia i la veritat és que és un “no parar”!! Suposo que quan siguin més grans haurem de buscar alternatives.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2017 AMPA Immaculada Vedruna. Tots els drets reservats